Disclaimer | Privacyverklaring

INRUST – Hatha Yoga & INRUST – Sportmassage [verder INRUST] staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 64110389 & KvK 64110478

Deze disclaimer | privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website en het aanbod van INRUST. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites; die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Er is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics, waarbij de ip-adressen worden geanonimiseerd en het delen van gegevens met Google is uitgezet.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om – in welke vorm dan ook – de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht

Verstoren van de website
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken, etc). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of op een andere wijze te beïnvloeden.

Virussen
Hoewel INRUST al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden geven.

Hosting
De hosting van deze website wordt uitgevoerd door Hosted B.V. | Bit B.V.

Disclaimer
Wij streven naar een zo toegankelijk en actueel mogelijke informatievoorziening op deze website, het kan voorkomen dat de informatie op deze website niet up-to-date, volledig en/of juist is.  Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. INRUST sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onbereikbaarheid van de website.

Onjuistheden
Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist, is dan vernemen wij dat graag.

Gebruik van persoonsgegevens
Alleen wanneer u zelf contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail of contactformulier worden uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd en tijdelijk vastgelegd. Deze gegevens worden in beginsel alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw contactverzoek.

Contactverzoek | Telefoon | SMS | Whatsapp | Contactformulier | E-mail
INRUST streeft er naar om een contactverzoek binnen drie werkdagen te beantwoorden. Wij kunnen niet garanderen dat verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. INRUST aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van e-mail of andere elektronische berichten.
Info over het aanbod wordt verzonden per e-mail. De hoeveelheid berichten die INRUST verstuurd is beperkt. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich afmelden.

Zodra u klant / deelnemer wordt bij INRUST worden uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd. Afhankelijk van het afgenomen aanbod bij INRUST worden aanvullende gegevens aan u gevraagd en vastgelegd. Deze gegevens zijn dan nodig voor een goede uitvoering van het door u gekozen aanbod van INRUST.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn
INRUST bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Wijzigingen
Deze disclaimer | privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de actuele versie. [versie 01-07-2020]

Terug → INRUST